Is haastige spoed wel goed? Derk Thijs ging in gesprek met minister Hugo de Jonge, gedeputeerde Jo-Annes de Bat, Niels van Kooten en Marco van der Wel over verduurzaming in de bouw, in het kader van de woningbouwopgave die de minister gesteld heeft. Derk zat als lid van het Kennis en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland aan tafel.