We volgden met het Zeeuws Architectenplatform een workshop leembouw bij onze Brusselse Collega’s BC architects and studies. Bouwen met aarde, ofwel leem, heeft een lange traditie. In de vorm van stampleem, leemstenen of leemstuc. Ook bij ons in de lage landen. Het mooie van bouwen met leem is dat je helemaal circulair bouwt: de leem wordt “tijdelijk” gebruikt als constructief materiaal, maar kan ten alle tijde weer terug tot zijn oorspronkelijke staat, opgenomen in de aarde. En wat dat “tijdelijk” betreft: dat kan ook eeuwen lang zijn – zelfs de Chinese muur werd deels uit stampleem gebouwd. En staat nog steeds!