22|04 Brandweerpost Goes West

Landschappelijke inpassing

De brandweerpost is vormgegeven als een horizontaal, transparant venster bovenop een bloemendijk. Dit nieuwe dijklichaam is onderdeel van het ontwerp. De remise douche en omkleedruimtes zijn achter het dijklichaam geplaatst, waardoor het gebouw in het landschap opgaat. Zo is de brandweerpost tegelijk goed zichtbaar én maximaal ingepast in de hoofdgroenstructuur rondom Goes.

Door de onderbreking in het dijklichaam wordt het achterterrein bereikt, vanwaar het gebouw en de remise ontsloten is. Aan de andere kant van deze doorbraak staat de brandweertoren, een baken dat ’s avonds uitgelicht wordt. De ruimtes aan het venster boven de dijk hebben een terras naar de ’s-Heer Hendrikskinderen Dijk toe.

Specificaties

Plaats
Goes
Opdrachtgever
Gemeente Goes
Jaar
2022-2023
Programma
Brandweerpost
Status
Definitief Ontwerp
Team
Ontwerp in opdracht van Rothuizen Architecten en Adviseurs

schets

tijdlijn duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit

In het ontwerp is circulariteit consequent van de grote schaal tot het detail toegepast. Het ontwerp is zo gemaakt, dat het uit een vormentaal bestaat die heel goed uitbreidbaar is: het venster bovenop een dijklichaam kan verlengd worden en behoudt als gebouw haar idee en kracht.

  1. bestaande landbouwgrond
  2. een nieuw dijklichaam opwerpen
  3. de brandweerpost
  4. een mogelijke toek

collage

stedenbouwkundige situatie

visualisatie

isometrie hoofddraagstructuur

visualisatie

isometrie exploded view materiaalkeuzes

Draagstructuur

De structuur van het gebouw bestaat uit repetitieve elementen, in een helder raster: dit maakt het gebouw flexibel, zowel om uit te breiden als om intern te verbouwen. De overspanningen zijn ook op de kantoor-/ bijeenkomst verdieping maximaal gekozen, zodat de indeling flexibel is. In de detaillering zijn de verschillende lagen van het gebouw zuiver van elkaar gescheiden: constructie/gebouwschil/techniek. En in de uitvoering wordt zoveel mogelijk losmaakbaar gedetailleerd.

Biobased materialen

Voor de brandweerpost zijn we op zoek gegaan naar toepassing van zoveel mogelijk biobased materialen.

De constructie is uit CLT (Cross Laminated Timber). Het dak en de verdiepingsvloer zijn eveneens uit CLT. De geïsoleerde buitenwanden zijn uit geprefabriceerde HSB (houtskeletbouw), geïsoleerd met houtwol, aan de binnenzijde afgewerkt met een houten plaat die eveneens in het zicht komt, aan de buitenzijde afgewerkt met een stalen profielplaat. Laatste is niet biobased.

Er zijn een aantal plekken waar het niet lukt om biobased materialen toe te passen. De fundering moest, gezien de grote lasten, en gezien de natte ondergrond, uit beton. Voor de ruimtes “in” het dijklichaam geldt hetzelfde: hier is plaatselijk de begane grond en verdiepingsvloer in beton gerealiseerd om de (water)druk van het dijklichaam op te kunnen vangen.

visualisatie

vanaf ‘s-Heer Hendrikskinderendijk

visualisatie

gevel remise en ingang kantoren

visualisatie

remise

visualisatie

bijeenkomstruimte verdieping

Natuurinclusiviteit

De brandweerpost wordt ontwikkeld als onderdeel van een ecosysteem, middenin de hoofdgroenstructuur van Goes. Daarbij wordt begonnen met het landschap zelf. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Aan de achterzijde van het grondstuk wordt een nieuwe waterloop gegraven, met de grond die hier vrijkomt wordt het dijklichaam gerealiseerd. De waterloop krijgt aan de Noordkant een diervriendelijke oever.

Het dijklichaam wordt als typisch Zuid-Bevelandse bloemendijk ingezaaid, welke insecten aantrekt. De brandweertoren wordt van een insectenhotel voorzien. De insecten trekken op hun beurt andere diersoorten aan. De Oostelijke kant van het kavel wordt met een Zeeuwse haag begrensd – een Haag waar dieren zich beschermd weten van roofdieren.

Aan en op het gebouw zelf worden nestmogelijkhgeden voorzien voor verschillende vogelsoorten. De dakoverstekken zijn hiervoor uitermate geschikt – op gekozen plekken wordt ondicht gedetailleerd, zodat nestruimte voor dieren ontstaat: vleermuizen, mees en huismus. Het beschutte platdak is uitermate geschikt voor de scholekster. De brandweertoren is door zijn hoogte geschikt voor nestkasten voor de gierzwaluw.